Ultraäänigeneraattorin määritelmä

2021-11-22

Nykyaikaisen elektroniikkatekniikan, erityisesti mikroprosessorin (ylös) ja signaaliprosessorin (DSP) kehittymisen myötä ultraäänigeneraattorin toiminnasta tulee yhä tehokkaampi. Kuitenkin, riippumatta siitä, miten se muuttuu, sen ydintoiminnon tulisi olla alla kuvattu sisältö, mutta kunkin osan tekniikka on erilainen. Ultraäänigeneraattori tuottaa tietyn taajuuden omaavan signaalin, joka voi olla sinimuotoinen signaali tai pulssisignaali. Tämä erityinen taajuus on ultraäänianturin taajuus. Yleensä ultraäänilaitteissa käytettävät ultraäänitaajuudet ovat 25 kHz, 28 kHz, 35 kHz ja 40 kHz; 100 kHz

Sovellusalueen uskotaan vähitellen laajenevan(ultraäänigeneraattori). Suhteellisen täydellisessä ultraäänigeneraattorissa tulisi olla myös palautelinkki, joka tuottaa pääasiassa palautesignaaleja kahdessa suhteessa:

Ensimmäinen on antaa lähtötehosignaali(ultraäänigeneraattori). Tiedämme, että kun ultraäänigeneraattorin teholähde (jännite) muuttuu, myös ultraäänigeneraattorin lähtöteho muuttuu. Tällä hetkellä mekaaninen tärinä heijastuu ultraäänianturiin, mikä johtaa epävakaaseen puhdistusvaikutukseen. Siksi on tarpeen vakauttaa lähtöteho, tehovahvistin säädetään vastaavasti tehon takaisinkytkentäsignaalin kautta, jotta tehovahvistin olisi vakaa.

Toinen on tarjota taajuuden seurantasignaali(ultraäänigeneraattori). Kun ultraäänimuunnin toimii resonanssitaajuuspisteessä, sen hyötysuhde on suurin ja sen toiminta on vakaita. Ultraäänianturin resonanssitaajuuspiste muuttuu kuitenkin kokoonpanosyistä ja työn ikääntymisestä johtuen. Tietenkin muuttunut taajuus on vain ajautumista, eikä muutos ole suuri. Taajuusseurantasignaali voi ohjata signaalin ultraäänigeneraattoria, saada signaalin ultraäänigeneraattorin taajuus seuraamaan ultraäänianturin resonanssitaajuuspistettä tietyllä alueella ja saada ultraäänigeneraattori toimimaan parhaassa tilassa.
  • Email
  • Whatsapp
  • Skype
  • QR
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy